Bilder fra utstillingen U;REDD – en utstilling om angst, ved Medisinsk museum i Trondheim.

Utstillingsperiode: 20.03.2018-20.03.2020.

Illustrasjon: Nina Eide Holtan. Tekst: Marte Huke.