Skrivekurs

Marte Huke har siden 2003 jevnlig holdt kurs for mennesker i alle aldre: i skoleklasser, i gallerirom, på forfatterskoler, på biblioteker og festivaler. Kursene prøver å skape skrivelyst og egen refleksjon rundt tekst. Ta gjerne kontakt om du vil ha et skreddersydd opplegg.

«Å skrive kunsten», Æ Å Trondheim litteraturfestival/Trondheim kunsthall 2019

Noen kurs har tidligere turnert via Den kulturelle skolesekken, blant annet disse:

Minnene ser meg.

Drømmeproduksjon.

Og her kan du lese om skoleprosjektet Tingenes tilstand, et samarbeid med fotograf Kjersti Berg ved Saupstad skole i 2016.

Her kan du få en oversikt over Norsk forfattersentrum sine satser for oppdrag og skrivekurs.