Om/About

(scroll down for English version) 

Marte Huke (født 1974) vokste opp på Ler i Trøndelag. Hun debuterte på Tiden forlag  med diktsamlingen Delta i 2002, og har skrevet tilsammen fire diktsamlinger. Høsten 2015 kom romanen Naturhistorie. I 2017 gjendiktet hun svenske Anna Rydstedts diktsamling Jeg var et barn til norsk.

Hukeadressa

Huke har bakgrunn fra universitetet i Bergen, Skrivekunstakademiet i Hordaland og Litterär gestaltning ved Göteborgs universitet. Hennes første tekster i bokform ble trykket i Trøst, en antologi (1999), som ble laget i samarbeid med blant andre Hildegunn Dale, Henning H. Bergsvåg og Tomas Espedal. Parallellt med bøkene jobber hun mye utenfor bokformatet. Hun har mange samarbeid med kunstnere i andre sjangere bak seg, både innen musikk, dramatikk, dans og billedkunst. Hun har arbeidet i flere omganger med billedkunstneren Edvine Larssen (skulpturell installasjon) og dramaturg Lene Helland Rønningen. Sammen med Arild Vange, Ingrid Storholmen, Gunnar Wærness og Tora Seljebø stiftet hun i 2003 Æ Å Trondheim litteraturfestival, og satt i den kunstneriske komitéen fram til 2009.  Hun var med i redaksjonen for tidsskriftet Ratatosk. I 2008 var hun fylkeskunstner for Sør-Trøndelag fylke. I perioden 2009-2016 satt hun i styret for Norsk forfattersentrum.

Marte Huke har deltatt på en rekke internasjonale poesifestivaler, og et utvalg av hennes tekster er oversatt til flere språk. Huke bor i Trondheim og Berlin. Hun er en del av arbeidsfellesskapet Pokalen i Trondheim.

Hennes roman Naturhistorie er oversatt til ungarsk av Ferenc Kovacs og ble utgitt i april 2017 på forlaget Napkut.

I 2019 blir debutsamlingen Delta gitt ut i Tyskland på Edition Rugerup, i gjendiktning av Betty Wahl/Uwe Englert. Et utvalg dikt fra De fire årstidene blir trykket i det tyske tidsskriftet Die Horen. Høsten 2019 kommer en ny diktsamling av Huke ut på Tiden forlag.

Bibliografi:

Jeg var et barn av Anna Rydstedt. Gjendiktning. 2017.
Naturhistorie. Roman. 2015.
De fire årstidene. Dikt. 2011
Ta i mot. Dikt. 2008
Se sol. Dikt. 2004
Delta. Dikt. 2002

Marte Huke på Wikipedia (norsk).

Wikipedia auf Deutsch

About Marte Huke:

Marte Huke (born 1974) has published four collections of poetry and a novel since 2002. Additionally she has collaborated with artists in other genres, both music, drama, dance and visual arts. She founded Æ Å Trondheim Literature festival together with other poets in Trondheim, and has served on the editorial board of the journal Ratatosk.

Marte Huke has participated in international poetry festivals, and a selection of her texts have been translated into several languages. Huke lives in Trondheim and Berlin.

Her first work as a translator was the book Jeg var et barn (I was a child), by the swedish poet Anna Rydstedt, published 2017.

Huke´s novel Naturhistorie was translated into hungarian by Ferenc Kovacs, released in Hungary April 2017.

Her first book Delta will be released in Germany on Edition Rugerup, translated by Betty Wahl and Uwe Englert. A selection of poems from The Four Seasons will be published in the German literature journal Die Horen.  A new collection of poems will be released fall 2019.

Bibliography: (see the list of translations for a peek into some of the titles)

Jeg var et barn by Anna Rydstedt. Poetry. (Translation from swedish).  Naturhistorie. Novel. 2015
De fire årstidene. Poetry. 2011
Ta i mot. Poetry. 2008
Se sol. Poetry. 2004
Delta. Poetry. 2002