Noen utvalgte dikt

Fra Du er et levende sted (2019):